Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

9522 7f2f 420

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro viakarmacoma karmacoma
sexcuseme
2545 f1c3 420
sexcuseme
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viacalifornia-love california-love
sexcuseme
2076 94a0 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
sexcuseme
2620 bbfa 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 04 2015

sexcuseme
Reposted frombluuu bluuu
I am a hard person to love but when I love, I love really hard.
— Tupac Shakur 
(via psych-facts)
sexcuseme
2105 d987 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
sexcuseme
5371 0c38 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
sexcuseme

shakhista:

Emilia Clarke

Reposted fromweightless weightless viaKabotan Kabotan

May 03 2015

sexcuseme
sexcuseme
Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję, już teraz nie wiem kim jestem.
— Myslovitz
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaimchuckbasss imchuckbasss
sexcuseme
8303 86b2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss
sexcuseme
4671 6084 420
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie
7713 2f64 420
sexcuseme
5146 de45 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss
sexcuseme
prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać, bo zaczął lubić musztardę. a czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.
sexcuseme
1636 946c 420
Reposted frombanita banita viamopsmopski mopsmopski
sexcuseme
6592 dbc1 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
sexcuseme
6650 2d2b 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl